Privacybeleid

Privacy policy

Michel Willems bv neemt uw privacy ter harte en treft daarom gepaste maatregelen om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Europese Verordening inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Global Data Protection Regulation).

Deze Privacy Policy is van toepassing op www.ramenwillems.be.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

Wanneer u onze website bezoekt en/of ons persoonsgegevens over uzelf bezorgt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken (niet-limitatief):

  • Voornaam + Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

 

Delen van uw persoonsgegevens

Michel Willems bv kan uw persoonsgegevens delen met derden indien dit nodig is om de door u aangevraagde diensten of bestelde producten te behandelen (vb om een offerte op te maken, het plaatsen van bestellingen, klachtenbehandeling, …). In deze gevallen worden uw gegevens gedeeld met derden, maar uitsluitend voor het verlenen van deze diensten of producten en in overeenstemming met deze Privacy Policy.

 

Michel Willems bv kan uw persoonsgegevens overdragen wanneer zij daartoe wettelijk wordt verplicht of indien zij te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Michel Willems bv zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking, rekening houdend met de verjaringstermijnen en de gebeurlijke bewaringsplichten voortvloeiend uit specifieke wetgeving.

 

Welke rechten hebt u in verband met uw persoonsgegevens?

U hebt het recht om te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we over u verzamelen.

U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of wijzigen.

U hebt het recht om al uw persoonsgegevens uit onze databases te laten uitwissen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te verplaatsen, kopiëren of over te dragen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 

U kunt te allen tijde contact opnemen met Michel Willems bv voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Policy.

 

Welke cookies gebruiken we?

Wanneer u de website van Michel Willems bv bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde cookies op uw toestel worden geplaatst gedurende het gebruik van de website. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookie Policy.

 

Neem contact met ons op als u vragen of klachten hebt.

Michel Willems bv treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacy Policy of de manier waarop Michel Willems bv persoonsgegevens verzamelt, kan u steeds contact opnemen via telefoon, e-mail of per brief.

 

Telefoon op +32 (0) 495 28 47 62
E-mail naar [email protected]
Brief naar: Michel Willems bv, Driesstraat 52, 3550 Heusden-Zolder

 

Meer informatie over uw rechten kan u terugvinden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer u klachten hebt betreffende de manier waarop Michel Willems bv uw persoonsgegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden van deze Privacy Policy.